Eureka logo grijs
MENU
MENU

Privacyverklaring

Privacyverklaringen zijn niet leuk, maar wel belangrijk. Daarom lees je alles over jouw privacy in deze privacyverklaring van Eureka Access Solutions. Zoals je gewend bent van ons: in begrijpelijke taal. Hieronder omschrijven we hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe we hier mee omgaan. Wel zo helder en veilig. Het is goed dat je weet wat we met je persoonsgegevens doen en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij wilt reageren op het gebruik van jouw gegevens door Eureka Access Solutions, neem dan gerust contact op!


Uitgangspunt

Eureka Access Solutions, baseert het onderstaande privacybeleid op wettelijke regels en uitgangspunten. Deze zijn opgenomen in
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Registratie van je persoonsgegevens

Eureka Access Solutions registreert persoonsgegevens van:

  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Mailinglijsten die door opdrachtgevers zijn verstrekt
  • Klanten, opdrachtgevers

Eureka Access Solutions registreert van bovenstaande personen uitsluitend die bedrijfs- en persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van Eureka Access Solutions of haar opdrachtgevers te kunnen realiseren.

Doel van de registratie van je persoonsgegevens

Onze gegevens worden uitsluitend bewaard om te communiceren met bovenstaande groepen belanghebbenden en de door hen aangeduide doelgroepen.

Welke gegevens worden in onze bestanden bewaard?

Van alle bovengenoemde personen, klanten, opdrachtgevers worden onderstaande gegevens geregistreerd:

Naam
Adres, postcode en huisnummer
E-mail adres
Webadres URL
Telefoonnummers

Daarnaast worden van relaties indien nodig ook bankrekeningnummers, FTP gegevens en andere mediagegevens geregistreerd.
Alle bestanden van personen worden uitsluitend digitaal geregistreerd en zijn opgeslagen in het beveiligde ERP systeem van Eureka Access Solutions dat uitsluitend toegankelijk is via wachtwoorden voor eigen medewerkers. Eureka Access Solutions bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde personen.

 
Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden

Medewerkers, klanten/opdrachtgevers en leveranciers worden bij een eerste contact geïnformeerd over het privacybeleid van Eureka Access Solutions en verwezen naar de website voor de inhoud van het beleid. Daarnaast geven zij bij het eerste gesprek schriftelijk toestemming voor het beheer van hun persoonsgegevens door Eureka Access Solutions
Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen bij Eureka Access Solutions.


Bescherming van gegevens

Eureka Access Solutions maakt van bestanden die persoonsgegevens bevatten alleen kopieën of back-ups indien voor de opdracht noodzakelijk. De digitale persoonsgegevens worden door Eureka Access Solutions zodanig beheerd dat alleen Eureka Access Solutions toegang heeft tot de media waarop deze gegevens staan. Persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden die alleen bekend zijn bij medewerkers van Eureka Access Solutions.

Beheer van de gegevens

Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in de administratie op het bedrijfskantoor van Eureka Access Solutions. Alle medewerkers van Eureka Access Solutions tekenen bij het begin van hun arbeidsovereenkomst een contract waarin een geheimhoudingsverplichting is opgenomen. Hierin staat dat zij niet gerechtigd zijn informatie van Eureka Access Solutions naar buiten te brengen op welke wijze dan ook zonder toestemming vooraf van de directie.


Vragen en klachten

Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van persoonsgegevens of eventuele datalekken, kan door elke belanghebbende contact worden opgenomen met Eureka Access Solutions. Eureka Access Solutions zal desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende antwoorden of oplossingen voor de klachten.


We verzamelen je gegevens

We verzamelen je persoonsgegevens voor een aantal doelen.

Je ontvangt prikkelende en inspirerende nieuwsbrieven

Eureka Access Solutions stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Eureka Access Solutions. Daarnaast vragen we je bijvoorbeeld mondeling of tekstueel om je aan te melden. Afmelden kan bij elke ontvangst.

De website van Eureka Access Solutions verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie, zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming door middel van de cookiemelding die je vooraf akkoord verklaart bij bezoek aan onze website.

Onze website draait bij Plesk

De website en back-ups van onze website worden gehost bij Plesk. Gegevens die jij achterlaat op de website van Eureka Access Solutions zijn beveiligd op de servers van Plesk opgeslagen.


Zakelijk bezoek

We slaan je gegevens voor een periode op

We slaan je gegevens voor langere tijd op. Maar nooit langer dan nodig voor het uitvoeren van activiteiten. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Voor het versturen van prikkelende nieuwsbrieven

We slaan jouw e-mailadres op. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kan jezelf namelijk uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected]

Google Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

De beveiliging van jouw gegevens

Er worden van jouw persoonsgegevens ook fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Eureka of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Apparaten zijn beveiligd met wachtwoorden

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Je bezoek aan onze website is beveiligd

Onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Eureka privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


Je rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om jouw gegevens op te vragen die bij Eureka Access Solutions vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Spiegel. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht om je gegevens te rectificeren

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Eureka Access Solutions. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op wissen van je gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Eureka vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van je klacht

Ben je ontevreden, neem dan contact met ons op. Je hebt het recht om een klacht in te dienen. Als je hierna nog vindt dat Eureka Access Solutions niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je plichten

Eureka Access Solutions verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Eureka Access Solutions via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Eureka Access Solutions de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Eureka Access Solutions met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Omgekeerd geldt dit ook.

Eureka Access Solutions behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Eureka Access Solutions dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Eureka Access Solutions te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
Eureka Access Solutions: [email protected] | +31 (0) 85 78 27 310 | Industrieweg 14H | 5753 PC Deurne

Sluit
SLUITEN